Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen, en verenigingsnieuws.......Mededelingen, en verenigingsnieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za: 8-05-2021: bestuursbesluit

De Buitenvijver is gesloten t/m 30 mei.

Om de hengeldruk op de Molenvijver binnen de perken te houden, worden er vanaf 10 mei voorlopig geen dagkaarten meer verkocht.

 

Beste leden: onderstaande tekst is een antwoord van sportvisserij Nederland, op vragen en mailwisseling tussen onze voorzitter en overige bestuursleden, m.b.t. de sterfte van karpers.

De tekst is duidelijk en beantwoord de vragen die er momenteel gesteld worden.

 

Jan Kamman <kamman@sportvisserijnederland.nl>
Onderwerp: Karpersterfte

 

Beste mensen,

 

Van verschillende verenigingen hebben wij de afgelopen anderhalve week berichten ontvangen over dode karpers in de visvijver en over karpers die er ziek en slecht uitzagen. Dat is bijzonder vervelend. Want juist afgelopen voorjaar hebben we extra tijd en geld besteed om de levering van de karpertjes zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan het transportwater zijn gel-ballen toegevoegd om het ammoniak-gehalte zo laag mogelijk te houden en bij verschillende uitzettingen zijn de vissen gecontroleerd door een karperdokter.  Helaas blijkt het dat we niet alles in de hand hebben en dat het om levende have gaat.

 

Naar aanleiding van de meldingen is op ons verzoek Mark Breedveld (Carp Care) bij een aantal verenigingen langs geweest om te situatie te beoordelen. In totaal gaat het nu om zo’n 20 verenigingen. Ook bij een paar verenigingen waar dit voorjaar geen vis is uitgezet zijn problemen.

Uit ons eerste onderzoek is gebleken dat het bij 13 verenigingen gaat om karpers die afkomstig zijn uit twee partijen van dezelfde kweker. Deze karpertjes zijn door Piet Kalkman (Kavitrans) getransporteerd en afgeleverd bij de verenigingen (geleverd op 13, 15 en 16 maart). Bij 8 van de 13 uitzettingen zijn de karpers bij aflevering gecontroleerd door Carp Care op parasieten en uiterlijke kenmerken. Uit deze onderzoeken bleken geen vreemde zaken en de karpers zagen er gezond en levendig uit. Helaas is het niet mogelijk om alles te onderzoeken want er trad na uitzetting toch sterfte op.

Na de meldingen van zieke en dode karpers is Mark Breedveld nogmaals bij verschillende verenigingen geweest, ditmaal om de zieke karpers ter plaatse te controleren. Daar is uitgekomen dat de uitgezette vissen een weerstandsprobleem hebben. De vissen zijn ernstig verzwakt (blijkt uit inwendig onderzoek) en zitten onder parasieten zoals Witte Stip, Costa en Chilodonella. Hierbij hebben de weersomstandigheden dit voorjaar ook een negatief effect gehad. Het is lang koud en tussendoor hebben we plotseling enkele (heel) warme dagen gehad. Hierop reageren de parasieten door zich snel te vermenigvuldigen en de karpers hebben dan nog onvoldoende weerstand.

 

Wij adviseren u:

  • Een dagboek bij te houden en daarin te noteren hoeveel vissen er per dag dood gaan. Of dit vissen zijn van de laatste uitzetting of vissen die al langer in de vijver zwommen.
  • Indien er gevist wordt in de vijver de spullen voor en na het vissen te ontsmetten. Zeker de schepnetten en andere materialen die met het vijverwater en/of de gevangen vis in aanraking komen. Hiervoor een aparte bak neer te zetten (bijvoorbeeld een ibc-bak) en hier zout voor gebruiken: 50 kg zout per 1.000 liter water. 12,5 kg per week bij doseren. Geen zout in de vijver doen! Dit versterkt Costia en Chilodonella.
  • Leefnetten niet toe te staan.
  • In ieder geval nu geen vis uit te zetten.
  • Bij te voeren met hoogwaardig voer van CarpCare/Coppens. Dit voer is er voor om de karpers zo goed mogelijk in conditie te krijgen zodat ze zelf weerstand opbouwen. Geadviseerde hoeveelheid is 1,5 tot 2 kg per dag per hectare. Dus afhankelijk van de vijver moet de hoeveelheid worden aangepast. Belangrijk hierbij is dat er 5 a 6 dagen in de week bijgevoerd moet worden. Het kan zijn dat jullie niet voldoende voer hebben hiervoor. Om de verengingen hierbij te helpen stellen we voor jullie voer beschikbaar. Per vereniging kijken we hoeveel kg karper is uitgezet dit voorjaar, de helft daarvan kan de vereniging aan voer krijgen. Daarmee kan ongeveer 100 dagen worden gevoerd.

 

Het is een bijzonder vervelende situatie die niemand heeft gewild. Wij proberen jullie hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Maar de mogelijkheden zijn, zo eerlijk moeten we zijn, beperkt.

De kosten van het voer en de kosten voor de karperdokter worden door Sportvisserij Nederland betaald, en vanzelfsprekend wordt voor de geleverde karpers geen factuur gestuurd.

 

Graag zo spoedig mogelijk reactie of jullie gebruik willen maken van het aanbod om voer te ontvangen. Waarbij dan wel de afspraak dat dit voer gebruikt moet worden om direct bij te gaan voeren in de vijver.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Kamman

Sportvisserij Nederland

30-04-2021 LAATSTE STAND VAN ZAKEN:

Het enige wat je inderdaad zou kunnen doen is de vijver tijdelijk sluiten, zodat de vissen nog meer rust hebben en weerstand kunnen opbouwen.

Het is een heel drastische maatregel. Maar als je je leden in een andere water kan laten vissen, dan zou ik dat doen. In eerste instantie voor twee weken sluiten en dan kijken hoe zich de zaken ontwikkelen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Kamman

 

Vispassen 2021:
 

U kan als bestaand lid van onze vereniging uw vispas 2021 aanvragen via de post. Dit zal dit jaar de enige mogelijkheid zijn om uw vispas te verkrijgen.
Deze service zal duren tot eind april! Hierna worden de overgebleven vispassen 2021 teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland.
Indien u dan toch nog wilt blijven vissen in de wateren van onze verenging kan dit middels een dagkaart!
Een andere mogelijk zal zijn om opnieuw lid te worden van onze vereniging en wederom inschrijfgeld te betalen! Door de aanloop van veel nieuwe leden kunnen wij echter niet garanderen dat dit nog kan!
Om de rust te garanderen, de druk in het gebied niet teveel te laten oplopen en om onze vaste leden genoeg ruimte te kunnen bieden om te vissen zullen wij als vereniging genoodzaakt zijn om tijdig een ledenstop af te kondigen! Ook zullen wij, indien nodig, te verkoop van de dagkaarten beperken!
Het bestuur van de HSV Strijthagen.

 

Indien leden van onze vereniging online een andere (extra) vispas willen aanvragen of als leden de teveel betaalde afdracht terug willen vragen bij Sportvisserij Nederland, dan graag eerst een mailtje sturen naar de penningmeester van HSV Strijthagen. Hij zet dan, indien correct, je vispas bij de HSV Strijthagen op betaald!

Mailadres penningmeester: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

 

Uitgifte vispassen 2021:


Geachte leden,
 

Door het Coronavirus en de hierbij behorende maatregelen van onze overheid, zijn wij niet in staat de jaarlijkse uitgifte van de vispassen voor het jaar 2021 te laten plaats vinden vanuit het Koetshuis te Strijthagen.
Het moet dus anders en wij gaan (mede ook op uw verzoek) de vispas 2021 per post naar u toe zenden.

Nog nooit hebben wij deze service aangeboden maar nu is het dan toch zover!
Hoe gaat u hierbij te werk:

U stuurt een mail met uw naam, adresgegevens, geboortedatum en het nummer van uw vispas 2020 naar strijthagen2021@ziggo.nl met het verzoek om uw vispas 2021 per post te ontvangen.
U krijgt dan een retourmail waarbij wij eerst checken of wij uw vispas 2021 hebben gekregen van Sportvisserij Nederland. Tevens staat in deze mail hoe en wat u moet betalen voor deze nieuwe vispas 2021.
U krijgt altijd een retourmail van ons!!
 

Als wij uw bedrag per bank ontvangen hebben gaan wij over tot verzending van uw vispas 2021. De extra kosten die wij gaan bereken voor deze service zal 2 euro bedragen voor verzending in Nederland en 4 euro voor verzending naar het buitenland.
U zult begrijpen dat dit een hele operatie wordt die veel werk met zich mee brengt en daarom ook veel tijd gaat kosten. Wordt echter niet ongeduldig als het even duurt voordat uw vispas door de post bezorgt wordt.
 

Of er dit jaar of begin volgend jaar nog een vergunning-uitgifte voor de vispas 2021 vanuit het koetshuis in Strijthagen komt weten wij helaas nog  niet!
Deze service is niet van toepassing op nieuwe leden!
Hiervoor komt een andere procedure (oplossing). Deze wordt nog gepubliceerd op deze webpagina!
 

Mocht een en ander niet duidelijk zijn dan kunt u een mail sturen naar penningmeester_strijthagen@ziggo.nl en graag vermelden wat niet duidelijk is! Wij zullen proberen alles nogmaals duidelijk uit te leggen hoe het nu in zijn werk gaat! Samen komen wij hier wel uit!
Nogmaals in het kort:
Aanmelden: strijthagen2021@ziggo.nl Vragen: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl
Wij wensen u, namens alle medewerkers van de HSV Strijthagen, vast fijne feestdagen en een voorspoedig 2021
Het bestuur van de HSV Strijthagen.
 

Nieuwe leden 2021

Geachte lezer, Vorig jaar waren wij genoodzaakt om een ledenstop af te kondigen vanwege het Corona-virus en de drukte aan onze visvijvers.

Ook was de stroom nieuwe aanmeldingen groot! Voor dit jaar (2021) weten wij niet hoe het zich verder zal ontwikkelen! Wij gaan er echter vanuit dat er ruimte komt voor nieuwe leden. De inschrijvingen zullen echter anders moeten gaan als andere voorafgaande jaren! Alles natuurlijk veroorzaakt door het Corona-virus.

Vanuit het koetshuis in Strijthagen is er vooralsnog geen mogelijkheid om je in te schrijven als nieuw lid voor 2021! Wij gaan daarom een inschrijflijst hanteren waarop wij u plaatsen indien u een verzoek kenbaar maakt via het mailadres: strijthagennieuw2021@ziggo.nl

Hoe het verder gaat en hoe (indien mogelijk) u kunt inschrijven als nieuw lid voor 2021 laten wij u in een retourmail weten!

Heeft u de vraag voor een nieuw lidmaatschap ingezonden, dan staat u op de lijst, en is verder informeren niet zinvol, u hoort van zelf van ons hoe het verder afgewikkeld wordt.

Herhaaldelijk mailen of vragen naar, helpt echt niet, u staat genoteerd en wij nemen indien er ruimte is contact met u op.

Dank voor u begrip en geduld,

Met vriendelijke groeten, Bestuur HSV Strijthagen.

 

Aanvulling lijst van viswateren 2021

Indien u heeft aangegeven dat u deze lijst wil ontvangen bij uw nieuwe vispas, dan kan deze,
op een door ons aangegeven tijdstip, afgehaald worden in het koetshuis! U dient hiervoor de
begeleidende brief van uw nieuwe vispas 2021 mee te brengen!
Zoals u weet is ook alles
digitaal te downloaden bij Sportvisserij Nederland en misschien wel
handiger in deze tijd!
 

Het bestuur van HSV Strijthagen.


Ausgabe der Angelscheine 2021:
 

Liebe Mitglieder,
 

Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Maßnahmen unserer Regierung, sind wir nicht in der Lage, die jährliche Ausgabe der Angelscheine für das Jahr 2021 aus unserem Kutschenhaus in Strijthagen wie gewöhnlich aus zu führen.
Aus diesem Grunde, sollen wir Ihnen den Angelpass 2021 zusenden (natürlich nur auf Ihren Wunsch). Wir haben diesen Service noch nie angeboten, aber jetzt ist es an der Zeit!
Und so gehts: Sie senden eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Adressdaten, ihrem Geburtsdatum und der Nummer Ihres Angelpasses 2020 an strijthagen2021@ziggo.nl mit der Bitte, Ihren Angelausweis 2021 per Post zu erhalten.
Sie erhalten eine Rücksende-E-Mail, in der wir zuerst prüfen, ob wir Ihren Angelpass 2021 von Sportvisserij Nederland erhalten haben. Diese E-Mail zeigt auch, wie und was Sie für diesen neuen Angelpass 2021 bezahlen müssen.
Sie erhalten immer eine Rücksende-E-Mail von uns!!
Wenn wir Ihren Betrag auf der Bank erhalten haben, senden wir Ihnen, Ihren Angelpass 2021 zu. Die zusätzlichen Kosten, die wir für diesen Service berechnen, betragen 2 Euro für den Versand in den Niederlanden und 4 Euro für den Versand ins Ausland.
Sie werden verstehen, dass dieser Prozess sehr arbeitsintensiv ist und daher viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Werden Sie bitte nicht ungeduldig, wenn es eine Weile dauert, bis Ihr Angelpass per Post geliefert wird.
Wir wissen leider noch nicht, ob es in diesem oder Anfang nächsten Jahres eine Angelscheinausgabe für den Angelpass 2021 vom Kutschenhaus in Strijthagen geben wird!
Dieser Service gilt nicht für neue Mitglieder!
Dafür kommt ein anderes Verfahren (Lösung). Dies werden wir auf unserer Webseite veröffentlicht!
Bei Fragen, können Sie eine E-Mail an penningmeester_strijthagen@ziggo.nl senden und bitte angeben, was Ihre Frage ist! Wir werden noch einmal versuchen, alles deutlich zu erklären. Gemeinsam werden wir es schaffen!
Nochmals kurz:
Melden Sie sich an: strijthagen2021@ziggo.nl
Fragen: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl
Wir wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiter des HSV Strijthagen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2021

 Der Vorstand des HSV Strijthagen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.