Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen, en verenigingsnieuws.......Mededelingen, en verenigingsnieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Visuitzet Buitenvijver:
Zaterdag 13 maart is er in de buitenvijver 500 kg karper uitgezet. Het ging hierbij om 400 tot 500 stuks. Deze karpers zijn Aalscholver-proof! Het betrof hier een gesubsidieerd project door Sportvisserij Nederland.
Deze vereniging zal ook het project van de buitenvijver begeleiden en ondersteunen! Ook de “karperdokter” was hierbij aanwezig en nam watermonsters van zowel de buitenvijver alsook het water waarin deze karpers vervoerd werden!
Deze “Karperdokter” zal ook regelmatig de buitenvijver bezoeken en monsters nemen van het water. Ook zal hij kijken hoe de uitgezette karper zich ontwikkeld!
Wij zullen ook deze karpers bijvoeren!
Het bestuur van de HSV Strijthagen.
 

Vispassen 2021:
 

U kan als bestaand lid van onze vereniging uw vispas 2021 aanvragen via de post. Dit zal dit jaar de enige mogelijkheid zijn om uw vispas te verkrijgen.
Deze service zal duren tot eind april! Hierna worden de overgebleven vispassen 2021 teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland.
Indien u dan toch nog wilt blijven vissen in de wateren van onze verenging kan dit middels een dagkaart!
Een andere mogelijk zal zijn om opnieuw lid te worden van onze vereniging en wederom inschrijfgeld te betalen! Door de aanloop van veel nieuwe leden kunnen wij echter niet garanderen dat dit nog kan!
Om de rust te garanderen, de druk in het gebied niet teveel te laten oplopen en om onze vaste leden genoeg ruimte te kunnen bieden om te vissen zullen wij als vereniging genoodzaakt zijn om tijdig een ledenstop af te kondigen! Ook zullen wij, indien nodig, te verkoop van de dagkaarten beperken!
Het bestuur van de HSV Strijthagen.

Beste leden,


Wij willen jullie op deze manier over de zaken informeren die op dit moment in de onze visvereniging spelen. 

 

Vispasuitgave 2021:

Op dit moment zijn er 270 nieuwe vispassen 2021 via de post uitgegeven. Wanneer wij de niet uitgegeven vispassen retour sturen naar Sportvisserij Nederland zullen wij dit tijdig via onze website mededelen! 

 

Nieuwe leden voor 2021:

Verder zijn er 75 wachtende mensen die graag lid willen worden van onze vereniging. In februari beginnen wij met inschrijven. U krijgt een mail als u aan de beurt bent met hierin alle instructies vermeld wat u moet doen en wanneer! Heb geduld, wij gaan dit in kleine aantallen tegelijk doen. 

 

Visuitzet:

In december zijn zowel op de Molenvijver, de Forellenvijver en de Witvisvijver Brasem en kleine karper uitgezet. Ook verwachten wij na onderhandelingen met Sportvisserij Nederland dat in de maanden februari of maart 500 kg gesubsidieerde karpers uitgezet kunnen worden.

 

Nachtvissen 2021: 

Hier hebben wij als bestuur nog geen besluit over genomen! Indien er een besluit is wordt het op de website gepubliceerd.

 

Gemeente Landgraaf:

Verder hebben wij met goedkeuring van de gemeente landgraaf een kapvergunning ontvangen waarmee wij in de gelegenheid waren om een boom die gevaarlijk dicht bij de schuur was te verwijderen. Verder proberen wij op kosten van de gemeente nieuwe borden te ontvangen zodat wij de oude onleesbare borden kunnen vervangen. 

 

Algemene ledenvergadering 2021:

Door de op het moment heersende coronamaatregelen is het ons jammer genoeg nog niet mogelijk om een termijn voor de volgende ledenvergadering te noemen, wij zullen proberen jullie op deze manier geïnformeerd te houden.

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

 

Jürgen Kraechter, voorzitter HSV Strijthagen.


 

Indien leden van onze vereniging online een andere (extra) vispas willen aanvragen of als leden de teveel betaalde afdracht terug willen vragen bij Sportvisserij Nederland, dan graag eerst een mailtje sturen naar de penningmeester van HSV Strijthagen. Hij zet dan, indien correct, je vispas bij de HSV Strijthagen op betaald!

Mailadres penningmeester: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

 

Uitgifte vispassen 2021:


Geachte leden,
 

Door het Coronavirus en de hierbij behorende maatregelen van onze overheid, zijn wij niet in staat de jaarlijkse uitgifte van de vispassen voor het jaar 2021 te laten plaats vinden vanuit het Koetshuis te Strijthagen.
Het moet dus anders en wij gaan (mede ook op uw verzoek) de vispas 2021 per post naar u toe zenden.

Nog nooit hebben wij deze service aangeboden maar nu is het dan toch zover!
Hoe gaat u hierbij te werk:

U stuurt een mail met uw naam, adresgegevens, geboortedatum en het nummer van uw vispas 2020 naar strijthagen2021@ziggo.nl met het verzoek om uw vispas 2021 per post te ontvangen.
U krijgt dan een retourmail waarbij wij eerst checken of wij uw vispas 2021 hebben gekregen van Sportvisserij Nederland. Tevens staat in deze mail hoe en wat u moet betalen voor deze nieuwe vispas 2021.
U krijgt altijd een retourmail van ons!!
 

Als wij uw bedrag per bank ontvangen hebben gaan wij over tot verzending van uw vispas 2021. De extra kosten die wij gaan bereken voor deze service zal 2 euro bedragen voor verzending in Nederland en 4 euro voor verzending naar het buitenland.
U zult begrijpen dat dit een hele operatie wordt die veel werk met zich mee brengt en daarom ook veel tijd gaat kosten. Wordt echter niet ongeduldig als het even duurt voordat uw vispas door de post bezorgt wordt.
 

Of er dit jaar of begin volgend jaar nog een vergunning-uitgifte voor de vispas 2021 vanuit het koetshuis in Strijthagen komt weten wij helaas nog  niet!
Deze service is niet van toepassing op nieuwe leden!
Hiervoor komt een andere procedure (oplossing). Deze wordt nog gepubliceerd op deze webpagina!
 

Mocht een en ander niet duidelijk zijn dan kunt u een mail sturen naar penningmeester_strijthagen@ziggo.nl en graag vermelden wat niet duidelijk is! Wij zullen proberen alles nogmaals duidelijk uit te leggen hoe het nu in zijn werk gaat! Samen komen wij hier wel uit!
Nogmaals in het kort:
Aanmelden: strijthagen2021@ziggo.nl Vragen: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl
Wij wensen u, namens alle medewerkers van de HSV Strijthagen, vast fijne feestdagen en een voorspoedig 2021
Het bestuur van de HSV Strijthagen.
 

Nieuwe leden 2021

Geachte lezer, Vorig jaar waren wij genoodzaakt om een ledenstop af te kondigen vanwege het Corona-virus en de drukte aan onze visvijvers.

Ook was de stroom nieuwe aanmeldingen groot! Voor dit jaar (2021) weten wij niet hoe het zich verder zal ontwikkelen! Wij gaan er echter vanuit dat er ruimte komt voor nieuwe leden. De inschrijvingen zullen echter anders moeten gaan als andere voorafgaande jaren! Alles natuurlijk veroorzaakt door het Corona-virus.

Vanuit het koetshuis in Strijthagen is er vooralsnog geen mogelijkheid om je in te schrijven als nieuw lid voor 2021! Wij gaan daarom een inschrijflijst hanteren waarop wij u plaatsen indien u een verzoek kenbaar maakt via het mailadres: strijthagennieuw2021@ziggo.nl

Hoe het verder gaat en hoe (indien mogelijk) u kunt inschrijven als nieuw lid voor 2021 laten wij u in een retourmail weten!

Heeft u de vraag voor een nieuw lidmaatschap ingezonden, dan staat u op de lijst, en is verder informeren niet zinvol, u hoort van zelf van ons hoe het verder afgewikkeld wordt.

Herhaaldelijk mailen of vragen naar, helpt echt niet, u staat genoteerd en wij nemen indien er ruimte is contact met u op.

Dank voor u begrip en geduld,

Met vriendelijke groeten, Bestuur HSV Strijthagen.

 

Aanvulling lijst van viswateren 2021

Indien u heeft aangegeven dat u deze lijst wil ontvangen bij uw nieuwe vispas, dan kan deze,
op een door ons aangegeven tijdstip, afgehaald worden in het koetshuis! U dient hiervoor de
begeleidende brief van uw nieuwe vispas 2021 mee te brengen!
Zoals u weet is ook alles
digitaal te downloaden bij Sportvisserij Nederland en misschien wel
handiger in deze tijd!
 

Het bestuur van HSV Strijthagen.


Ausgabe der Angelscheine 2021:
 

Liebe Mitglieder,
 

Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Maßnahmen unserer Regierung, sind wir nicht in der Lage, die jährliche Ausgabe der Angelscheine für das Jahr 2021 aus unserem Kutschenhaus in Strijthagen wie gewöhnlich aus zu führen.
Aus diesem Grunde, sollen wir Ihnen den Angelpass 2021 zusenden (natürlich nur auf Ihren Wunsch). Wir haben diesen Service noch nie angeboten, aber jetzt ist es an der Zeit!
Und so gehts: Sie senden eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Adressdaten, ihrem Geburtsdatum und der Nummer Ihres Angelpasses 2020 an strijthagen2021@ziggo.nl mit der Bitte, Ihren Angelausweis 2021 per Post zu erhalten.
Sie erhalten eine Rücksende-E-Mail, in der wir zuerst prüfen, ob wir Ihren Angelpass 2021 von Sportvisserij Nederland erhalten haben. Diese E-Mail zeigt auch, wie und was Sie für diesen neuen Angelpass 2021 bezahlen müssen.
Sie erhalten immer eine Rücksende-E-Mail von uns!!
Wenn wir Ihren Betrag auf der Bank erhalten haben, senden wir Ihnen, Ihren Angelpass 2021 zu. Die zusätzlichen Kosten, die wir für diesen Service berechnen, betragen 2 Euro für den Versand in den Niederlanden und 4 Euro für den Versand ins Ausland.
Sie werden verstehen, dass dieser Prozess sehr arbeitsintensiv ist und daher viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Werden Sie bitte nicht ungeduldig, wenn es eine Weile dauert, bis Ihr Angelpass per Post geliefert wird.
Wir wissen leider noch nicht, ob es in diesem oder Anfang nächsten Jahres eine Angelscheinausgabe für den Angelpass 2021 vom Kutschenhaus in Strijthagen geben wird!
Dieser Service gilt nicht für neue Mitglieder!
Dafür kommt ein anderes Verfahren (Lösung). Dies werden wir auf unserer Webseite veröffentlicht!
Bei Fragen, können Sie eine E-Mail an penningmeester_strijthagen@ziggo.nl senden und bitte angeben, was Ihre Frage ist! Wir werden noch einmal versuchen, alles deutlich zu erklären. Gemeinsam werden wir es schaffen!
Nochmals kurz:
Melden Sie sich an: strijthagen2021@ziggo.nl
Fragen: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl
Wir wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiter des HSV Strijthagen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2021

 Der Vorstand des HSV Strijthagen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.